Ben je als agrarisch ondernemer actief in de Kop van Noord-Holland en heb je een mooi project op het gebied van plattelandsvernieuwing? Misschien kom je dan wel in aanmerking voor een financiële bijdrage uit het Europese subsidieprogramma LEADER

LEADER is een onderdeel van POP3, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties, (landbouw)ondernemers of particulieren op het platteland die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun eigen leef- en werkomgeving willen verbeteren.

Voor aandragen van LEADER projecten zorgt gewoonlijk de Lokale Actie Groep (LAG), met daarin een brede vertegenwoordiging van organisaties, ondernemers en lokale bestuurders uit de regio. Omdat het dit keer om de laatste openstelling van LEADER gaat en er nog budget beschikbaar is, gaat er nu een oproep uit. Dus heb je een mooi project dat wellicht in aanmerking komt, meld je dan nu aan!

LEADER Kop van Noord-Holland

De projecten dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo moeten ze passen in binnen een of meerdere deelthema's van de Ontwikkelingsstrategie 'Kopkracht' van de Kop van Noord-Holland en Texel. De deelthema's zijn:

-tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen
-stimuleren van circulaire economie, biobased economy en duurzame energie
-uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur

Bewoners, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen projecten aandragen binnen dit programma. Aanvragen tot 300.000 euro kunnen nu worden ingediend. Graag voor 6 december, zodat er tijd is om aanvragers te begeleiden. Het secretariaat en de coördinatie van de LAG zijn ondergebracht bij het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Voor meer informatie kun je  contact opnemen via LEADER@nhn.nl of bel 072 519 5774.

Meer nieuws

Bjorn

Foodportret: Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco

Foodstudent Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco: meten, controleren, afvinken en gáán Weten wát je...
Hans Huibers

Foodportret: Hans Huibers

Hans Huibers: “Bij NMK Esbaco staat de deur altijd open” Van praten óver het onderwijs en het...
Nico Hoogendoorn

Broccoliteler Nico Hoogendoorn: “Wachten op wetten en regels? Ga liever zelf actief aan de slag!”

Nico Hoogendoorn is één van de telers die meedoet aan het POP3-project Weersbestendige broccoli....