Ondervoeding is een onderschat probleem dat bij een verslechterende gezondheid zorgt voor minder herstel of soms zelfs geen herstel. Het project PLINT Ondervoeding (Preventief Leer- en InnovatieNetwerk Tegen Ondervoeding) is erop gericht om thuiswonende ouderen met risico op ondervoeding helpen door op verschillende manieren aandacht aan de preventie van ondervoeding te schenken.

Ik vind persoonlijk dat ondervoeding te snel naar de diëtiste wordt toegeschoven. Als thuiszorgmedewerker kunnen we ook al heel wat inzetten en betekenen, zoals vocht- en voedingslijsten.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Drie zorggroepen met thuiszorg in hun pakket, gaan met docent-onderzoekers en studenten van diverse opleidingen van Hogeschool Inholland (VerpleegkundeSocial WorkFood Commerce & Technology), Hogeschool Rotterdam (HBO-V), Hogeschool van Amsterdam (Voeding & Diëtetiek), Albeda Rotterdam (Practoraat Leer-Werkplaatsen) en Clusius College Alkmaar (Voeding & Voorlichting) aan de slag.

Zorgmedewerkers en mantelzorgers worden op verschillende manieren voorzien van kennis en inzichten. Ook denken studenten en startups na over het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe concepten voor thuisbezorging. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de smaak (en veranderingen daarin) bij ouderen.

Het CoE Preventie in Zorg en Welzijn heeft de wens uitgesproken om hier een promotieonderzoek van te maken dat in de eerste twee jaren parallel met deze aanvraag loopt. De te boeken resultaten leiden na vier jaar tot een promotie.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De bedrijven die participeren in deze PLINT Ondervoeding maken deel uit van de Food Innovation Community Amsterdam (FICA). Participatie is er tevens van de RabobankNHFood en het Innovatiepact Greenport West-Holland, met ondersteuning van Voedsel VerbindtGreenport Noord- Holland Noord, de Stuurgroep Ondervoeding en de gemeente Rotterdam. De koppeling met het CoE Preventie in Zorg en Welzijn is evident. Daarnaast is “zorg op maat” een wens die de ondersteunende overheden gemeen hebben. 

Meer informatie 

 

 

Meer nieuws

Bjorn

Foodportret: Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco

Foodstudent Bjorn loopt stage bij NMK Esbaco: meten, controleren, afvinken en gáán Weten wát je...
Hans Huibers

Foodportret: Hans Huibers

Hans Huibers: “Bij NMK Esbaco staat de deur altijd open” Van praten óver het onderwijs en het...
Nico Hoogendoorn

Broccoliteler Nico Hoogendoorn: “Wachten op wetten en regels? Ga liever zelf actief aan de slag!”

Nico Hoogendoorn is één van de telers die meedoet aan het POP3-project Weersbestendige broccoli....